Search

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

Profesjonskvalifisering i overgangen fra utdanning til yrke

Profesjonalisering av yrkestarten

Nettverkets nettside er en formidlingskanal for forskning, nettverksarbeid, relevant og aktuell litteratur og forskernettverk, samt presentasjon av regionale tiltak.

Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere finaniseres av Utdanningsdirektoratet, og administreres fra Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Kommende hendelser

Juni 2020:

18.-19.06: AU-seminar digitalt 

August 2020:

28.08: AU-møte digitalt

September 2020:

25.09: AU-møte digitalt

28.09: Digitalt nettverksmøte

Oktober 2020:

30.10: AU-møte digitalt

November 2020:

16.11: AU-møte Kristiansand

17.-18.11: Nettverkssamling UiA Kristiansand

Desember 2020:

18.12: AU-møte digitalt