Leder for nettverket:

Eva Bjerkholt

Region Agder:

Line Beate Mastad

Johan Kristian Andreasen

Margrethe W. Berglyd

Janne Korsgård

Region Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold:

Knut Rune Olsen (Buskerud)

Heidi Ø. Vala (Telemark)
Liv Torunn Eik (Vestfold)

Geir S. Luthen (Østfold)

Region Innlandet:

Solveig F. Aasen

 

Region Hordaland:

Elisabeth Bakke (HVL)

Astrid Berglid Bakken (HVL)

Randi Moe (HVL) barnehage

Gerd Grimsæth (HVL) grunnskole

Ingrid Fossøy (HVL)

Gunnvi Sæle Jokstad (NLA)

Edel Kari Kvam (UiB)

Astrid Tolo (UiB)

Region Møre og Romsdal:

Gerd Sylvi Steinnes (HiVolda)

Region Nordland:

Astrid Svendsen

Region Trøndelag:

Nina Aa. Vasseljen (NTNU Trondheim)

Ranveig Lorentzen (DMMH)

Region Oslo og Viken:

Wiebke Klages (OsloMet) – bhg

Inger Ulleberg (OsloMet) – grunnskole- og faglærerutdanning

Tina Tvedt (OsloMet) – Estetiske fag

Anne Kristin Dahl (UiO ILS)

Mona Sannerud Moe (NIH)

Per Midthaugen (NIH)

Inger Anne Westby (NMH)

Region Rogaland:

Marianne S. Tveitnes (UiS) Grunnskole

Inger Benny E. Tungland (UiS) Barnehage

Region Troms og Finnmark:

Inger Merethe Hansen (UiT – Norges arktiske universitet)

Kirsten Sivertsen Worum (UiT – Norges arktiske universitet) (veilederutdanning)

Samiske høgskole

Administrativ prosjektkonsulent/koordinator:

Tonje Harbek Brokke

Alle høgskoler og universitet med lærerutdanning er representert i nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Hver institusjon har en eller flere representanter.