KONTAKT

OsloMet – storbyuniversitetet

Hovedkontakt:

Institutt for estetiske fag: 
Petter William Hansen

Institutt for barnehagelærerutdanning:  
Wiebke Klages

Institutt for yrkesfaglærerutdanning:
Anne Breen

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning: 
Mette Helleve

Seksjon for oppdragsadministrasjon:
Eva S. Johnskareng

 

Universitetet i Oslo:

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning: 
Anne Kristin Dahl

NLA høgskolen, studiested Oslo:

Marit Myklebust

Norges Idrettshøgskole:

Mona Sannerud Moe

Per Midthaugen

Norges Musikkhøgskole:

Inger Anne Westby