Søk

Pedagogstudentene: Alt du trenger å vite om veiledning av nyutdannede lærere

23. februar 2017 behandlet Stortinget et representantforslag om utforming av nasjonale rammer for veiledningsordning for nyutdannede. Da stod alle partier samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Stortinget vedtok enstemmig:

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Veiledning for nyutdannede har lenge vært en kjernesak for Pedagogstudentene, og deltar sammen med Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere og de andre partene i arbeidsgruppen som skal jobbe med rammer for veiledningsordninger i Norge.

Pedagogstudentene oppsummerer hvorfor veiledning er så viktig i disse punktene:

 1. Veiledning bidrar til å beholde gode lærere:
  • I dag er det et alvorlig problem at hele 1 av 3 nyutdannede lærere slutter i løpet av de første fem årene i yrket.
  • Det er ofte lærerne med best karakterer fra lærerutdanningen som slutter.
  • Det er store internasjonale studier som bekrefter at veiledning bidrar til å minske frafallet av nyutdannede lærere.
  • Lærere som har fått veiledning er mer dedikerte til læreryrket.
  • Ordningen bidrar til å dempe «praksissjokket».
 1. Veiledning er utviklende for den enkelte lærer:
  • Gir dem trygghet og bidrar til bevisstgjøring av egen kompetanse
  • Er utviklende for de nyutdannede som yrkesutøvere
  • Gjør dem mer komfortable i rollen som barnelærer/lærer
  • Bidrar til å utvikle dyktige barnehagelærere og lærere
  • Sikrer en god overgang mellom utdanning og yrkesliv
  • Ordningen reduserer «praksissjokket».
  • De nytilsatte nyutdannede som har fått eller får veiledning er mer positive i vurderingen av sitt første år i jobb, sammenlignet med de som ikke har fått veiledning.
 1. Veiledning er utviklende for profesjonsfellesskapet
  • Veiledning kan bidra til å støtte opp om barnehagen og skolen som arenaer for lærende fellesskap og profesjonsutvikling.
  • Veiledning er viktig for profesjonsutvikling i profesjonsfellesskapet
  • Den nyutdannedes ferske kunnskap og åpne blikk er et viktig bidrag inn i profesjonsfellesskapet. Hvilke systemer det er for å møte denne kunnskapen, har betydning for profesjonsutviklingen.
 1. Veiledning er til det beste for elevene og barna
  • Det bør ikke være slik at foreldre er usikre på om den nyutdannede læreren får den hjelpen og støtten han/hun trenger som ny lærer. Det skal føles like trygt å få en fersk som en erfaren lærer.
  • Internasjonale studier viser også at veiledning kan ha gode effekter på elevenes resultater