Søk
Målet er å sikre en god overgang mellom utdanning og yrke, og bidra til å rekruttere, utvikle og beholde dyktige førskolelærere og lærere.
 
Forståelse og kunnskap
Veiledning av nyutdannede lærere er et arbeidsgiveransvar. Forutsetningen for en vellykket ordning er at alle parter har forståelse for og kunnskap om betydningen av veiledning for nyutdannede lærere. Tilbudet om veiledning av nyutdannede må være forankret på alle nivå i organisasjonen. Det innebærer at aktørene på de ulike nivåene må være informert.

Nødvendig veiledning og oppfølging
Barnehage- og skoleeier har som arbeidsgivere hovedansvaret for å gi nytilsatte nyutdannede lærere den veiledning og oppfølging de trenger.

Finansieres av KD og Utd.dir.
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet finansierer lærerutdanningenes opplæring i veiledning og oppfølging av nytilsatte nyutdannede. Dette er et tilbud til barnehage- og skoleeier.