Søk

Neste nettverkskontaktmøte holdes digitalt på Zoom den 18.05.22 fra 12.30 – 15:00. Zoomlenke

Program

12.30: Velkommen ved nettverkets leder Eva Bjerkholt

12.35: Jon Martin Sjøvold fra Rambøll presenterer Rambølls Evaluering av tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere fra januar 2022. Det blir også anledning til å stille spørsmål

13.20: Pause

13.30: Oppdateres

14.00: Nettverkets time: rapportering, søknader. oppdatering på arbeid med evaluering av de nasjonale rammene og betingelsene for veiledning

15.00: Avslutning