Søk

Presentasjoner fra webinaret

Dato: 28. september, 2022

Tid: 14.00 – 16.00

Tema: NyTi – Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger.

Delta på Zoom

Bakgrunn

Veiledningsordningen NyTi inngår som en del av UiS sitt introduksjonsprogram for nyansatte og er en obligatorisk veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger. NyTi er inspirert av veiledningsordninger som tilbys nyutdannede lærere i barnehager og i grunnutdanningen. På samme måte som disse veiledningsordningene har også NyTi som formål at nytilsatte universitetslærere får en god så start som mulig ved UiS, og at studentene får så god undervisning som mulig – så tidlig som mulig.

NyTi er en undervisningsrelatert veiledning. Undervisningsrelatert veiledning retter søkelyset mot didaktiske spørsmål og knytter seg til ulike forhold ved undervisning i vid forstand (NOU, 2000:14; Lycke & Handal, 2012), både hvordan den planlegges, utøves og vurderes og mot samarbeidsforhold og relasjoner mellom studenter og nytilsatte lærere.

Program

14.00 – 14.10

14.10 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00

Kort gjennomgang av program og presentasjon av foredragsholdere

NyTi – et historisk tilbakeblikk: Fra nybrottsarbeid til institusjonelt kulturarbeid, ved professor Dag Husebø

Gruppediskusjoner

Å være veileder for nyansatte kolleger, ved førstelektor Inger Benny Espedal Tungland

Hvilke temaer og spørsmål er nyansatte universitetslærere opptatt av? ved universitetslektor Runar Vathne

Plenumsdiskusjon

Slutt