Search

 

Alle høgskoler og universitet med lærerutdanning er representert i nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Hver institusjon har en eller flere representanter.

 

Leder for nettverket:

Eva Bjerkholt

 

Region Agder:

Line Beate Mastad

Johan Kristian Andreasen

Margrethe W. Berglyd

Janne Korsgård

 

Region Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold:

Knut Rune Olsen (USN) – region Buskerud

Heidi Ø. Vala (USN) – region Telemark
Liv Torunn Eik (USN) – region Vestfold

Geir S. Luthen (UHiØ) – region Østfold

 

Region Innlandet:

Solveig F. Aasen (HINN)

Elin B. Markestad (HINN)

 

Region Hordaland:

Elisabeth Bakke (HVL campus Stord)

 

Astrid Berglid Bakken (HVL campus Sogndal)

Ingrid Fossøy (HVL campus Sogndal)

 

Randi Moe (HVL Campus Bergen) – barnehage

Jessica Vogt (HVL Campus Bergen) – skule

Kristin Knudsen (HVL Campus Bergen)

 

Gunnvi Sæle Jokstad (NLA)

 

Edel Kari Kvam (UiB)

Astrid Tolo (UiB)

 

Region Møre og Romsdal:

Gerd Sylvi Steinnes (HiVolda)

 

Region Nordland:

Astrid Svendsen

 

Region Trøndelag:

Nina Aa. Vasseljen (NTNU Trondheim)

Ranveig Lorentzen (DMMH)

 

Region Oslo/Viken: Oslo og Akershus

Petter William Hansen (OsloMet) – hovedkontakt for OsloMet

Wiebke Klages (OsloMet) – bhg

Inger Ulleberg (OsloMet) – grunnskole- og faglærerutdanning

Tina Tvedt (OsloMet) – Estetiske fag

 

Anne Kristin Dahl (UiO ILS)

 

Mona Sannerud Moe (NIH)

Per Midthaugen (NIH)

 

Inger Anne Westby (NMH)

 

Region Rogaland:

Marianne S. Tveitnes (UiS) Grunnskole

Inger Benny E. Tungland (UiS) Barnehage

 

Region Troms og Finnmark:

Inger Merethe Hansen (UiT – Norges arktiske universitet)

Kirsten Sivertsen Worum (UiT – Norges arktiske universitet) (veilederutdanning)

 

Samisk høgskole

 

Administrativ prosjektkonsulent/koordinator:

Tonje Harbek Brokke