Search

KONTAKT

Universitetet i Agder

Line Beate Mastad (fagkoodinator skolebasert veil.ped)

Johan Kristian Andreasen (studieprogramleder veilederutdanningene)

Tine Kloch Sørensen (Rådgiver Etter- og videreutdanning)

I samarbeid med Fylkesmannen i Agder og KS Agder fortsetter Universitetet i Agder å tilby kompetanseutviklingstiltak for nyutdannede i skole og barnehage, samt for deres veiledere.

For å dekke hele Agder-regionen tilbyr vi Mentor A-samlinger både i Aust- og Vest-Agder.

UiA tilbyr veiledning i grupper for mentorer og veiledere i barnehagen, samt veiledning i grupper for både mentorer/veiledere og «deres» nyutdannede barnehagelærere.

UiA tilbyr videreutdanninger på både 15 og 30 studiepoeng i veiledningspedagogikk.