Search

KONTAKT

 

NLA Høgskolen i Bergen:

Ingunn Reigstad (bhg)

Gunnvi Sæle Jokstad (skole)

 

Universitetet i Bergen:

Edel Karin Kvam

 

Høgskulen på Vestlandet:

Campus Stord/Haugesund:

Gunn Tone Iversen

Elisabeth Bakke

 

Campus Bergen:

Randi Moe (bhg)

Gerd Grimsæth (skole)

 

Campus Sogndal:

Astrid Berglid Bakken

NY PÅ VESTLANDET- 2018/2019

Region Sogn og Fjordane og Hordaland

I Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider Høgskulen på Vestlandet, campus Stord og campus Bergen, campus Sogndal, NLA Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen om veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere gjennom programmet Ny som lærer på Vestlandet.

Ny som lærer på Vestlandet er et statlige finansiert program i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg er Fylkesmannen i Hordaland,  Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, og skole- og barnehageeiere i Hordaland aktive medspillere i programmet lokalt.

 Ny som lærer på Vestlandet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Styringsgruppen sine medlemmer er:

Kjersti Lea, UIB – Leder i styringsgruppen. UIB har styringsansvaret

Svenning Bjørke, NLA- Høgskulen

Sigurd Sandvold, HVL

Randi Moe, HVL (arbeidsgruppens repr.)

Mildrid Kronborg Økland, Utdanningsforbundet

Sølvi Olrich Sørebø, KS

 

Arbeidsgruppen sine medlemmer er:
HVL:

Randi Moe (leder for arbeidsgruppen)  og Gerd Grimsæth, campus Bergen

Kirsti Angvik Frugård og Anne Christine Aandahl, campus Stord.

Astrid Reidun Berglid Bakken og Dorthea Sekkingstad, campus Sogndal

NLA-Høgskulen Breistein:

 Ingunn Reigstad og Gunnvi Sæle Jokstad,

UIB: 

Edel Karin Kvam og Marianne Slethei Madsen

 

Visjon     
Støtte og veilede ledere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole slik at de nyutdannede utvikler seg profesjonelt og bevarer motivasjonen og engasjementet for yrket.