Search

I “Ny som lærer i Trøndelag” samarbeider lærerutdanningene i Trondheim med Fylkesmannen i Trøndelag og skole- og barnehageeiere i Trøndelag om tiltak som kan støtte fylkets nyutdannede lærere i overgangen fra utdanning til yrke.

Dette skoleåret favner “Ny som lærer i Trøndelag” Trøndelag fylkeskommune, kommuneregionene Trondheim, Fosen, Orkdal/øy, Gauldal og Værnes, samt friskoler og private barnehager. Mye av aktiviteten i «Ny som lærer i Trøndelag» finansieres via prosjektmidler fra Udir.

Våre kontaktpersoner i regionene/kommunene er:

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: rankar@trondelagfylke.no (Randi Kårstad)

TRONDHEIM: Kristin.tveranger.alfer@trondheim.kommune (grunnskole) og Kristin.Gudim@trondheim.kommune (barnehage)

FOSEN-regionen: Goril@fosenregionen.no (Gøril Dønheim-Nilsen)

ORKDAL-ØY-regionen: robert.oyum-jakobsen@skaun.kommune.no

GAULDAL-regionen: MaritSofie.Ishoel@rennebu.kommune.no

MELHUS kommune: Ingrid.Sjoner@melhus.kommune.no

VÆRNES-regionen: Mary.Ann.Myhre@meraker.kommune.no

MALVIK kommune: Cecilie-Marie.Karlsen@malvik.kommune.no