Search

Utdanningsdirektoratet åpner for søknader fra kommmuner og friskoler om tilskudd til veiledningsordninger for nyutdannede nyansatte lærere i grunnskolen.

Det er skoleeier sitt ansvar for å ha lokale veiledningsordninger for nyutdannede nyansatte lærere. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget ca. 62 millioner til slike veiledningsordninger. Tilskuddene skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet, slik at flere får en god overgang til fra utdanning til yrke og forblir i skolen.

Søknaden skal leveres elektronisk via et elektronisk søknadsskjema som vil bli publisert på Utdanningsdirektoratets sider den 10. august 2020. Søknadsfristen er 18. september 2020.

Les mer om utlysningen og kriteriene her.