Search

Utdanningsdirektoratets kontaktperson:

Anne-Berit Kavli

Utdanningsdirektoratet v/Anne-Berit Kavli informerer med dette om at det nå er utlyst midler for skoleåret 2020/2021 til UH for tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage og skole på Utdanningsdirektoratets nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler-2020/ Søknadsfrist er 12. juni 2020, og søknad sendes sammen med rapportering for fjorårets tildeling.