Search

I forkant av Veiledningskonferansen 2019 som holdes på Høgskolen i Innlandet campus Hamar 06. – 07. februar, møtes nettverket til nettverksmøte dagen før konferansen.

Hovedfokuset på dette nettverksseminaret vil være implementering av avtalen om prinsipper og forpliktelser.

 

Program – nettverksmøte 05.02.19 (med forbehold om endringer)

Rom: Høgskolen på Innlandet, campus Hamar, Biohus 105

 

Klokkeslett Aktivitet Ved…
10:00 – 10:15 Registrering, kaffe, rundstykker Tonje
10:15 – 10:20 Velkommen Eva
10:20 – 13:00 –          Orientering om ulike ordninger for kompetanseutvikling – både individuell og kollektiv

–          Orientering om framdrift i forhold til Oppdragsbrev 26-10 og Prinsipper for veiledning

–          Arbeidet med ny Veileder

–          Nye rammer for veilederutdanning

Utdanningsdirektoratet
13:00 – 13:45 Varm lunsj i kantina Tonje
13:45 – 15:30 –          Fortsetter arbeidet fra formiddagen Utdanningsdirektoratet
15:30 – 15:45 Kaffe/kake Tonje
15:45 – 17:00 –          Oppfølging av Utdanningsdirektoratets ansvar og samarbeid med nettverket Utdanningsdirektoratet
  –          Pedagogstudentene Pedagogstudentene
  –          Nettverkets rolle fremover Eva

 

Felles middag etter nettverksmøtet: Meld fra til Tonje om du vil være med.

 

Påmelding innen fredag 25.01. til Tonje Harbek Brokke.