Search

Tid: Mandag 13.05.19 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Universitetet i Oslo: Universitetsbiblioteket i 1. etg. i Georg Sverdrups hus

Denne gangen holder vi nettverksmøtet på Universitetet i Oslo, nærmere bestemt i Georg Sverdrups hus (Univ.bibl.), aud 2 i 1. etasje. Det er et flatt auditorium med plass til 76 personer, så her får vi boltre oss! Husk at dere gjerne må invitere med relevante personer i deres arbeidsgrupper/nettverk dersom dere ønsker det.

Temaene vi skal diskutere på dette nettverksmøtet er svært viktige for vårt fremtidige arbeid. Det er svært viktig at dere prioriterer å være tilstede på hele programmet, så vi ber om at dere i størst mulig grad bestiller reisen deres slik at dere deltar hele dagen.

Program:

10:00 Velkommen. Kaffe og rundstykke.
10:15 Udir: Innlegg i plenum om:

–          Faglig veileder

–          Rammer for veilederutdanning og planer for utlysning

–          Tilskuddsmidler til kommunene

–          Evalueringen

Spørsmål, kommentarer, bearbeiding

12:30 Lunsj
13:15 Regionsdiskusjoner: Gruppediskusjoner ut fra de nye regionene fra 01.01.2020
14:15 Pause
14:30 Presentasjon av gode eksempler – 10 min. presentasjoner av ulike gode eksempler på veiledningsordninger.  Arbeide med oppsett og mal for presentasjon av din region.
15:30 Nettverkets time

–          Forslag til handlingsplan 2019/2020

–          Arbeide med oppsett og mal for presentasjon av din region.

–          Tidsfrist for ferdigstillelse av regionssider: 20.06.19

Annet

16:00 Avslutning

 

De nye regionene fra 01.01.20 er som følger:

 

Region Tidligere fylker Utdanningsinstitusjoner (m/lærerutdanning)
Agder Aust-Agder

Vest-Agder

UIA
Innlandet Hedmark

Oppland

INN
Troms og Finnmark Troms

Finnmark

UiT, Samisk Høgskole
Trøndelag

(fra 01.01.18)

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

NTNU, DMMH
Vestfold og Telemark Telemark

Vestfold

USN
Vestlandet Hordaland

Sogn og Fjordane

UiB, Høgskulen på Vestlandet

 

Viken Akershus

Buskerud

Østfold

UiO, OsloMet, USN, HiØ

 

 

Regioner som tilsvarer dagens fylker:

 

Region Utdanningsinstitusjoner (m/lærerutdanning)
Møre og Romsdal HiVolda
Nordland NORD universitet
Oslo UiO, OsloMet, NIH
Rogaland UiS

 

Kilder:

Regioner: https://no.wikipedia.org/wiki/Regioner_i_Norge

Universitet og høgskoler: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_universitet_og_h%C3%B8gskoler_i_Norge

 

Dere kan melde dere på via denne lenken: Påmelding Nettverksmøte 13.05.19

Vi minner om at fristen for søknad på midler fra Udir er satt til 24. mai. Lenken til utlysningen finner du her: https://www.nyutdannede.no/veiledningsordninger/nasjonalt-nettverk-for-veiledning-av-nyutdannede-laerere/aktuelt-og-nyheter/utlysning-av-midler-til-universiteter-og-hoegskoler-2019/

Spørsmål? Kontakt Tonje!