Search

Velkommen til nettverksmøte på Zoom!

Hei alle sammen!

 

Som beskrevet i nettverkets handlingsplan, så inviterer vi til en halvdagssamling på Zoom hvor temaet er deling av «best praksis-eksempler» fra oppstartsmøter for veiledningsordninger i kommunene og planer for samarbeid med eiernivå lokalt og regionalt. Det vil også komme litt informasjon om Arbeidsutvalgets oppfølging av veilederutdanningene og nettsidene.

 

Program for dagen:

 

Kl. 09.00              Velkommen

Kl. 09.10              Nytt fra Udir/KD/Pedagogstudentene

Kl. 09.30               Pause

Kl. 09.40               «Best practice – eksempler» – inntil 4 presentasjoner a maks 10 min.  

Kl. 10.15               Påfølgende diskusjoner og ideutvikling i grupper på tvers av regionene

Kl. 10.45               Pause

Kl. 11.00               Arbeidsutvalgets arbeid med nettsidene med påfølgende gruppediskusjoner i regionale grupper

Kl. 11.30               Korte presentasjoner av publiseringer  

Kl. 12.00               Avslutning

 

VIKTIG: I tillegg til å akseptere møtet i Zoom, så må du også melde deg på møtet HER. Skriv gjerne inn eksempler på best practice og nye publiseringer i fritekstfeltet på påmeldingsskjemaet, og om du er villig til å presentere det for nettverket i møtet.