Søk

Rambølls evalueringsrapport «Evaluering av tilskudd til veiledning av nyutdannede/ nytilsatte lærere» ble i dag publisert på Utdanningsdirektoratets sider.

Hovedfunnene i evalueringen er:

  • Skoleeierne er fornøyde med tilskuddsordningen.
  • Søknad- og rapporteringsprosess er enkel
  • Tilskuddsmidlene brukes til frikjøp av veileder.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til at veiledning prioriteres.
  • Tilskuddsmidlene bidrar til økt omfang og kvalitet på veiledningen.

 

Les mer på Utdanningsdirektoratets nyhetssak her.

Rapporten kan lastes ned som en PDF her: Rambøll Evalueringsrapport Tilskuddsordning 2022