Søk

Forum for veiledning i Oslo og Viken arrangerer et fysisk frokostseminar for skoleeiere, skoleledere og veiledere den 26. april 2022 på OsloMet. Tema for samlingen er: «Hvordan lede og legge til rette for gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i deres to første år i profesjonen?»

OsloMet har i år det administrative/organisatoriske ansvaret for det årlige nettverksseminaret i regi av Forum for veiledning i Oslo og Viken.  Forumet er et samarbeid mellom Oslo kommune (Utdanningsetaten), Viken fylkeskommune, og Universitets- og høyskolesektoren i regionen med deltakelse fra: OsloMet, Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, NLA Høgskolen, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Steinerhøyskolen med flere.

Program, påmeldingslenke og mer informasjon finner du her:

https://www.oslomet.no/om/arrangement/tilrettelegging-nyutdannede-2022