Søk

"Når læreren er god, lykkes barna"

Læreryrket er spennende, krevende og komplekst, og i starten som lærer er det mye nytt å forholde seg til. Denne kompleksiteten kan ikke fullt ut læres i en grunnutdanning. Enkelte sider ved arbeidet læres best når man har begynt å jobbe!

Forskning viser at en veileder kan ha betydning for deg på ulike områder. Du kan eksempelvis trenge praktisk hjelp og støtte, og noen å diskutere de faglige og sosiale utfordringene du møter som ny lærer. Du kan trenge hjelp til å sette ord på hva slags lærer du ønsker å være, og noen å drøfte hvordan ambisjonene dine kan følges opp i praktisk handling sammen med elever og kolleger.

I 2005–06 gjennomførte SINTEF en evaluering av de regionale tiltakene i Veiledning av nyutdannede lærere, og deres hovedkonklusjon var:
 
«Tross forskjellene i oppleggene er det en gjennomgående vurdering at opplegget har en positiv verdi. Et stort flertall av både de nyutdannede, ledelsen ved de involverte barnehager og skoler og de lokale veilederne synes det opplegget de har vært igjennom har bidratt for de nyutdannede til å gi dem:
  • Bedre evner til refleksjon over egen praksis og hva som fører til et godt læringsmiljø
  • Tro på egne evner
  • Bli bedre i håndtering og mestring av møtet med elevene/barna
  • Bli bedre i håndtering og mestring av arbeidssituasjonen»
(Dahl et al., 2006)