Søk

Snart nyutdannet lærer eller barnehagelærer?

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta deg som nyutdannet, og som har ansvar for å tilby deg veiledning de to første årene i yrket. Veiledningstilbudene i kommunene vil variere ut fra lokale prioriteringer og hensyn, men det skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe med en kvalifisert veileder.

Det utvikles et eget utdanningstilbud for å utdanne kvalifiserte veiledere med formell kompetanse.

Ta kontakt med kontaktpersonene i din region for mer informasjon.