Søk

Nettverket har et bredt internasjonalt samarbeid. Nettverkets deltakere er med i ulike forskergrupper og nettverk, og er aktive deltakere på konferanser, seminarer og andre møtearenaer.

Forskergrupper:

Nordplus Horizontal: Nordic Teacher Induction (NTI)

Finland: Osaava Verme – nettside

Internasjonale forskningsnettverk:

Nordic Educational Research Association (NERA): Network 25

European Educational Research Association (EERA): Network 1

Besøk fra Estland 25.2 – 02.03 2018

Nettverket ble bedt av KD og Udir om å være vertskap for en gruppe med 9 skoleledere fra ulike skoler i Estland. Vi laget et variert program i tett samarbeid med KD, Udir, Universitetet i Oslo, OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet, og inviterte inn gjester fra skoler, kommuner og veilederkorps til samtaler og informasjonsutveksling.

I begynnelsen av uka fikk gruppa en innføring i norsk utdanningssystem og hvordan vi jobber med veiledning i våre barnehager, skoler og videregående skoler fra representanter for nettverket, KD, Udir og Bjørnholt videregående skole i Oslo. Videre fikk de møte lokale veiledere og representanter fra kommunen i Hamar, og dro på skolebesøk til Fyrstikkalleen skole i Oslo.