Søk

Nordisk Ministerråd v/forsknings- og kunnskapsministerne (MR-U) har satt som mål i sitt samarbeidsprogram at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. I sammenheng med dette er det gjennomført et strategisk arbeid innenfor utdanningsområdet som sikter til et fornyet og forsterket nordisk utdanningssamarbeid, som skal bidra til å gi konkrete løsninger på de utfordringene vi har i dag og i fremtiden.

Gruppen bak rapporten er tidligere skole- og kunnskapsløftminister Aida Hadzialic, departementsråd Petter Skarheim og kansler Thomas Wilhelmsson.

Les mer og last ned rapporten her