Søk

Utdanningsdirektoratet lyser i 2022 ut 9 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke.

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å:

Søknadene må være knyttet til de prinsipper og forpliktelser for veiledning av nytilsatte nyutdannede som partene er blitt enige om.

Søknadsfristen er 10. juni 2022, sammen med frist for rapportering på tildelte midler i 2021.

Les hele saken her: Midler til universiteter og høgskoler (udir.no)