Søk

Nettverkets mandat:

* Å bidra til å koordinere og kvalitetssikre den kompetanseutvikling som tilbys lærere og skoleledere
* Å synliggjøre en mer helhetlig kompetanseutvikling, i tråd med lov-, regel- og lærerplanverk
* Å bidra til å heve høgskolenes og universitetenes kompetanse som tilbydere av kompetanseutvikling.

Nettverket skal koordinere og bidra til kvalitetsutvikling innenfor feltet veiledning av nuyutdannede førskolelærere og lærere.

Universitetet i Sørøst-Norge er oppnevnt som nettverkskoordinator for nyutdannede lærere i Nettverk for kompetanseutvikling.

Nettverkets arbeidsutvalg 2018-2022:

– Eva Bjerkholt, USN

– Nina Vasseljen, NTNU

– Anne Kristin Dahl, UiO

– Kirsten S. Worum, UiT

– Inger Benny E. Tungland, UiS

– Solveig F. Aasen, INN

– Tonje H. Brokke, USN (sekretær)

Utlysningsbrev med mandat – 12.06.2003

Nettverkets handlingsplan 2019 – 2020 (med forbehold om endringer)