Søk

Leder for nettverket:

Eva Bjerkholt (USN)

Region Agder:

Line Beate Mastad (UIA)

Johan Kristian Andreasen (UIA)

Tine Kloch Sørensen (UIA)

Region Vestfold og Telemark, Buskerud, Østfold:

Lars Opdal (Buskerud) (USN)

Heidi Ø. Vala (Telemark) (USN)

Liv Torunn Eik (Vestfold) (USN)

Geir S. Luthen / Anne Grethe Lindahl (Østfold) (HIØ)

Region Innlandet:

Linn-Therese Bern (HINN)

Region Hordaland:

Astrid Berglid Bakken (HVL Sogndal)

Randi Moe (HVL Bergen) barnehage

Gunnvi Sæle Jokstad (NLA  Bergen)

Edel Kari Kvam (UiB)

Region Møre og Romsdal:

Gerd Sylvi Steinnes (HiVolda)

Region Nord:

Lisbeth Flatraaker (Nord Universitet)

Wenche H. Johannesen (Nord Universitet)

Region Trøndelag:

Nina Aa. Vasseljen (NTNU Trondheim)

Sissel D. Fjæran (DMMH)

Region Oslo og Akershus:

Eli Lejonberg (UiO ILS)

Marit Myklebust (NLA, Oslo)

Mona Sannerud Moe (NIH)

Per Midthaugen (NIH)

Inger Anne Westby (NMH)

Siv Paus Brovold (NMBU)

Region Rogaland:

Inger Benny E. Tungland (UiS) Barnehage

Runar Vathne (UiS)

Region Troms og Finnmark:

Inger Merethe Hansen (UiT – Norges arktiske universitet)

Kirsten Sivertsen Worum (UiT – Norges arktiske universitet) (veilederutdanning)

Samisk høgskole

Alle høgskoler og universitet med lærerutdanning er representert i nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Hver institusjon har en eller flere representanter.

Prosjektkoordinator:

Tonje Harbek Brokke (USN)