Søk

Nettverket består av representanter fra alle universitet og høgskoler som tilbyr lærerutdanning, og samarbeider med barnehage- og skoleeiere, ledere, veiledere og nyutdannede om oppfølging av de nasjonale rammene for veiledningsordningene. Nettverket har også hatt en rolle som observatør og bidragsyter i utvikling av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede lærere.

Med utgangspunkt i dette samarbeidet presenterer nettverket her noen utdypninger og erfaringer knyttet til partenes signerte dokument «PVeiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole» med tilhørende prinsipper og forpliktelser (Kunnskapsdepartementet, 2018).