Søk

Nettverket holder sitt neste nettverksmøte på Høgskolen i Sørøst-Norge campus Drammen tirsdag 14. februar, dagen før den store Veiledningskonferansen 2017 arrangeres på samme sted.

Overordnet tema for nettverksmøtet vil være utøvelse av og forventninger til lærer/veilederrollen sett i lys av nye evalueringsrapporter og politiske føringer.

Program (med forbehold om endringer) – ROM U5110:

10:30   

Åpning av nettverksmøte: Eva Bjerkholt

10:45   

  • Oppsummerende kommentar fra nettverket knyttet til Rambølls evalueringsrapport.
  • Korte innledninger fra arbeidsgruppa: Solveig Aasen, Anne Kristin Dahl og Eva Bjerkholt.

12:00   

Lunsj

12:45   

Nytt fra Udir, KD og Pedagogstudentene: Udir, KD, Pedagogstudentene

13:10   

Eli Lejonberg: «Drøfting av praksislærer/mentorrollens profil i lys av hovedtrekk i intensjoner og forventninger til veilederutdanning i utvalgte styringsdokumenter, faglitteratur og forskning»

14:00  

Pause

14:15   

Gruppearbeid og drøfting av Lejonbergs hovedinnlegg

15:00   

Presentasjon av gruppearbeid

15:15   

Nettverkets time

  • Nordisk nettverksarbeid
  • Nettverksmøte mai 2017
  • Nettverksseminar høst 2017: v/arbeidsgruppa

16:00   

Avslutning: Eva

Referat