Søk

Vårt neste nettverksmøte holdes onsdag 07. februar, i forkant av Veiledningskonferansen på hotell Strawberry Fredrikstad 08. – 09. februar 2024. 

Sted: Campus Kråkerøy, som ligger rett over veien for Strawberry Fredrikstad, hotellet der veiledningskonferansen holdes.

Rom: N-204.

Program for nettverksmøtet (med forbehold om endringer):

Tidspunkt

Tema

Aktører

10:00Velkommen og introduksjonsrundeEva Bjerkholt, leder
10:30

Nytt fra KD, Udir, Pedagogstudenter

NOU 2022:13: Introduksjonsår

Nasjonale rammer?

Kort om veiledningskonferansen: Hvem presenterer hva?

KD, Udir, Pedagogstudentene, Utdanningsforbundet, nettverkets AU
13:00Lunsj 
14:00Arbeidsgruppene jobber med NOU 2022:13 og de tiltakene som ligger derLederne for arbeidsgruppene leder hver sin gruppe
15:30Oppsummering fra arbeidsgruppene 
15:45 – 16:00

Svare på nettskjema

Avslutning

Velkommen til nettverksmøte!

Ta kontakt med Tonje dersom du har noen spørsmål.

Beste hilsner fra nettverkets arbeidsutvalg:

Eva, Nina, Gerd Sylvi, Inger Merethe, Kari, Petter William, Runar og Tonje