Søk

Mange av nettverkets medlemmer skal presentere papers eller symposium på den 46. NERA-konferansen som holdes på Universitetet i Oslo 08.-10.mars 2018. Vi legger derfor opp til et nettverksmøte dagen i forveien- onsdag 07. mars 2018.

Nettverksmøte i Oslo 07.03.18 – program (med forbehold om endringer):

Tid

Tema

Ansvar

10:00      

Oppmøte, kaffe, te, osv.

Velkommen!

Tove/Eva

10:30

KD og Udirs time:

–          Info fra arbeidsgruppa for nasjonale rammer

–          Utlysning/søknad 2018/19

KD v/Liv og Edit

Udir v/Tove og Kjersti

11:30

Lunsj

 

12:30

Se tilbake for å se frem:

Vi følger opp tema og presentasjoner fra det siste nettverksmøtet på Stord, og særlig presentasjonene fra Rakel JakhellnEva Bjerkholt og Sissel Østrem & Brit Hanssen. Presentasjonene finner du også nederst på nettverksmøtesiden her.

–          Profesjonskvalifisering: kvalifisering i utdanning og arbeid. Innledning til diskusjon *

–          Videreutdanning: Østrem og Hanssen: Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum. UNIPED (02/2018).

–          Veilederutdanning i videregående opplæring: Innspill fra arbeidsgruppen for videregående opplæring

Eva

13:30

Gruppearbeid

Innspill til følgende punkter:

–          Forpliktende avtaler

–          Skriftlig faglig veileder som skal være en støtte for bhg/skoleeiere og utforme gode veiledningsordninger

–          Utdanningstilbud for veiledere

3 grupper á 16/17 personer. Først 2 og 2, så i gruppe på 4, så hele gruppen sammen. En leder i hver storgruppe som samler punkter. Presenteres i plenum etterpå.

 

14:20

Presentasjon i plenum

 

14:45

Nettverkets time

–          Oppdatering av Kunnskapsbasen

–          Oppdatering av kontaktpersoner

–          Oppdatering av nettsiden – fagtekster?

–          Handlingsplan fremover

–          Nettverksmøter i 2018/19

Eva

15:45

Oppsummering/avrunding

 

16:00

Vel hjem 🙂

 

* les første kapittel av «Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse: Profesjonskvalifisering»