Søk

PROFESJONSLÆRING, kunnskapsutvikling og profesjonsidentitet:

Fagseminar i nettverket «Veiledning av nyutdannede lærere» Oslo 25. mai 2016  

 

ONSDAG 25.mai:  Utdanningsdirektoratet

10.30   Kaffe og te

11.00   Velkommen v/nettverksleder Eva Bjerkholt

11.15   Tilbakeblikk på Elaine Munthes presentasjon på nettverksseminaret i desember, mulige konsekvenser for arbeidet med nytilsatte/nyutdannede lærere fremover        v/ Brit Hanssen, Universitetet i Stavanger

12.00   Samsnakk i smågrupper

12.20   Kommentarer og ledelse av plenum v/Knut Rune Olsen, Høgskolen i Sørøst-Norge

12.30   Lunsj

13.30   Kunnskapsutvikling i lærerprofesjonen- noen utviklingslinjer sett gjennom tre forskningsprosjekter v/professor Karen Jensen og stipendiat Eli Tronsmo, Universitetet i Oslo

15.00   Kaffe

15.15   Samsnakk i grupper

15.45    Kommentarer og ledelse av plenum v/Ranveig Lorentsen, DMMH

16.00   Pause  

16.15   «Vilkår for utvikling av profesjonsidentitet i møtet mellom nyutdannede barnehagelærer og nye kolleger i barnehagen» v/ Inger Benny E. Tungland, Universitetet i Stavanger

16.45   Kommentarer og ledelse av plenum v/Kirsten Sivertsen Worum, Universitetet i    Tromsø, Norges Arktiske Universitet

17.00   Kort informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet

17.45   Avslutning v /Eva Bjerkholt