Søk

I forkant av Veiledningskonferansen 2019 som holdes på Høgskolen i Innlandet campus Hamar 06. – 07. februar, møtes nettverket til nettverksmøte dagen før konferansen.

Hovedfokuset på dette nettverksseminaret vil være implementering av avtalen om prinsipper og forpliktelser.

 

Program – nettverksmøte 05.02.19 (med forbehold om endringer)

Rom: Høgskolen på Innlandet, campus Hamar, Biohus 105

 

Klokkeslett

Aktivitet

Ved…

10:00 – 10:15

Registrering, kaffe, rundstykker

Tonje

10:15 – 10:20

Velkommen

Eva

10:20 – 13:00

–          Orientering om ulike ordninger for kompetanseutvikling – både individuell og kollektiv

–          Orientering om framdrift i forhold til Oppdragsbrev 26-10 og Prinsipper for veiledning

–          Arbeidet med ny Veileder

–          Nye rammer for veilederutdanning

Utdanningsdirektoratet

13:00 – 13:45

Varm lunsj i kantina

Tonje

13:45 – 15:30

–          Fortsetter arbeidet fra formiddagen

Utdanningsdirektoratet

15:30 – 15:45

Kaffe/kake

Tonje

15:45 – 17:00

–          Oppfølging av Utdanningsdirektoratets ansvar og samarbeid med nettverket

Utdanningsdirektoratet

 

–          Pedagogstudentene

Pedagogstudentene

 

–          Nettverkets rolle fremover

Eva

 

Felles middag etter nettverksmøtet: Meld fra til Tonje om du vil være med.

 

Påmelding innen fredag 25.01. til Tonje Harbek Brokke.