Søk

Tiden er inne for et nytt, spennende webinar i regi av Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere!

Denne gangen har vi følgende program (med forbehold om små endringer på tidspunkt innenfor rammen):

09.00: Velkommen

09.10: Kaare Skagen, OsloMet: Litt om tankestrømninger og masteridéer på fagområdet profesjonsveiledning: Presentasjon av ny fagbok «Levende tradisjoner i profesjonsveiledning»

09.45: Pause

10:00: Ann Sofi Larsen og Bente Ulla, HiØ: Å tenke med tid og arv i veiledning.

10.45: Pause

11:00: Dypdykk: Kari Søndenå, UiS: Praktisk yrkesteori og refleksjon – fremdeles fruktbare begrep å tenke med? 30 min presentasjon, 15 min dialog med Eva Bjerkholt med kommentarer fra deltakerne.

11.45: Plenum og avslutning

12.00: Webinaret avsluttes.

Webinaret er åpent og gratis, så videresend gjerne lenken/e-posten til deres samarbeidspartnere, kollegaer og studenter 🙂

Lenke til møtet:  Zoom-lenke

Velkommen!

Vennlig hilsen

Nettverkets AU-utvalg v/leder Eva Bjerkholt