Søk

Tilrettelegging:

Hvor skal veiledningen skje?

Erfaring viser at det er gunstig med en kombinasjon av veiledning på egen arbeidsplass og utenfor arbeidsplassen. En del nyutdannede synes det er godt å ha veiledning utenfor arbeidsplassen, på «nøytral grunn» og fri for ordinære arbeidsoppgaver og avbrytelser.

Forhold til ledelsen

Det er viktig at programmet er forankret hos ledelsen, både eier og ledelsen på arbeidsplassen. Arbeidsgiver må legge til rette for at det skal være tid til veiledning, ikke på toppen av alle andre arbeidsoppgaver. Hvis veileder tilhører samme arbeidsplass, skal veileder også få satt av tid til dette på sin arbeidsplan.
 

Forpliktende avtale

Det anbefales at det skrives en forpliktende avtale med arbeidsgiver, der veiledningen legges inn i arbeidstiden, og at du skal få «frikjøpt» den tiden veiledning tar.
 

Du som nytilsatt nyutdannet:

– har veiledningen som del av ditt arbeid

– deltar i både individuelle og gruppeveiledninger

– har arbeidsplanfestet veiledning

– har fadder på egen skole i tillegg til mentor/veileder, som ofte er fra en annen barnehage/skole

– har nettbasert støtte/veiledning i tillegg til vanlig veiledning, og møter andre nyutdannede på tvers av skoler for å dele erfaringer i en uformell sammenheng

– møter representanter fra høgskole/universitet for erfaringsutveksling, tilbakemelding til lærerutdanningene og kvalitetsutvikling av programmene