Søk

Kontakt:

Koordinator Ny i Nord – veiledning for nyutdannede i Troms og Finnmark: 

Inger Merete Hansen

Veilederutdanning, UiT ILP, Campus Tromsø og emneansvarlig:

Kirsten Sivertsen Worum

Veilederutdanning, UiT ILP, Campus Alta:

Kari Wallem Bøe

 

 

Samiske høgskole

Informasjonsside: 
Ny i Nord