Søk

I «Ny som lærer i Trøndelag» samarbeider lærerutdanningene i Trondheim med Statsforvalteren i Trøndelag og skole- og barnehageeiere i Trøndelag om tiltak som kan støtte fylkets nyutdannede lærere i overgangen fra utdanning til yrke.

Dette skoleåret favner «Ny som lærer i Trøndelag» Trøndelag fylkeskommune, kommuneregionene Trondheim, Malvik, Fosen, Orkdal/øy, Gauldal og Værnes, samt friskoler og private barnehager. Deler av aktiviteten i «Ny som lærer i Trøndelag» finansieres via prosjektmidler fra Udir.

Våre kontaktpersoner i regionene/kommunene er:

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: rankar@trondelagfylke.no (Randi Kårstad)

TRONDHEIM kommune: Kristin.tveranger.alfer@trondheim.kommune.no  (grunnskole: Kristin Tveranger Alfer) og marianne.bruket@trondheim.kommune.no (barnehage: Marianne Bruket)

FOSEN-regionen: Goril@fosenregionen.no (Gøril Dønheim-Nilsen)

ORKDAL-ØY-regionen: robert.oyum-jakobsen@skaun.kommune.no (Robert Øyum-Jakobsen)

GAULDAL-regionen: hilde.brandegg@oppdal.kommune.no (Hilde Brandegg)

MELHUS kommune: Pal.heide.kielland@melhus.kommune.no (Pål H.Kielland)

VÆRNES-regionen: Stjørdal kommune: Marita.okstad@stjordal.kommune.no (Marita Okstad)

MALVIK kommune: Cecilie-Marie.Karlsen@malvik.kommune.no (grunnskole: Cecilie M. Karlsen) og Ann.Kristin.Aalberg@malvik.kommune.no (barnehage: Ann Kristin Aalberg)