Søk

KONTAKT

Universitetet i Sørøst-Norge:

Eva Bjerkholt 
(Leder for Nasjonalt nettverk
for veiledning av nyutdannede
lærere i barnehage, skole og
videregående opplæring)

Knut Rune Olsen (Buskerudsregionen)

Heidi Ø. Vala (Telemarksregionen)

Liv Torunn Eik (Vestfoldsregionen)

Høgskolen i Østfold:

Geir S. Luthen
(Østfoldsregionen)

Magne S. Jensen
(Østfoldsregionen)

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold samarbeider om programmet «Ny som lærer i barnehage og skole». Dette er et statlig finansiert program i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
 
Universitetet og høgskolen samarbeider med Fylkesmannsembetene, KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. Etter regionsreformen som trådte i kraft 01.01.2020 har inndelingen endret seg fra fire fylker (BuskerudTelemarkVestfold og Østfold) til to regioner (Viken og Vestfold og Telemark), men samarbeidspartnerne i Ny som lærer fortsetter sitt samarbeid i Buskerudsregionen, Telemarksregionen, Vestfoldsregionen og Østfoldsregionen.
 
Utdanningsinstitusjonene samarbeider med skoleeiere og lokale arbeidsgivere i utviklingen av program for nyutdannede lærere i barnehager, skoler og videregående opplæring det første to årene i yrket, og tilbyr veilederopplæring til de lokale veilederne. På denne hovedsiden vil du finne en del bakgrunnsmateriale og dokumenter som er felles for programmet.
 
Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med teamlederne i de ulike regionene eller prosjektkoordinator Tonje Harbek Brokke.
 
 

2020: Partnerskapskonferansene er utsatt pga Covid-19.

26.04.18: Partnerskapskonferansen «Ny giv for nye lærere?»