Søk

Veileder for nyutdannede.
Det å være veileder for nyutdannede lærere er en lærerik, krevende og viktig funksjon som bør tilbys erfarne og kvalifiserte lærere. En veileder er av Kunnskapsdepartementet definert som en erfaren kvalifisert kollega som bidrar i nyutdannedes profesjonelle utvikling og læring. Dette skjer i samhandling mellom den nyutdannede og veileder, systematisk over tid og gjennom ulike arbeidsmåter og metoder. En viktig arbeidsmåte er veiledning.

Veilederen kan være kollega på samme arbeidsplass, eller en kollega fra en annen barnehage eller skole.
Det anbefales ikke å oppnevne nyutdannedes leder eller nærmeste kollega som veiledere, da dette kan gi uklare roller i veiledning. Arbeidsgivere og veiledere rapporterer at det er lettere å administrere og koordinere veiledningssamtalene dersom en veileder er ansvarlig for flere nyutdannede, slik at hun/han får veiledning av nyutdannede som del av sin lærerstilling.

Praksis
Kunnskapsdepartementet anbefaler at lærere som skal veilede nyutdannede bør ha minst 3 års praksis som lærer og ha veilederutdanning tilsvarende 30 studiepoeng.