Søk

VEILEDNINGSKONFERANSEN 9. og 10. februar 2022:

 

UiT – Norges arktiske universitet arrangerer den nasjonale veilederkonferansen 2022 i Tromsø.

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er konferansens hovedtema. Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelig ansatte innen lærerprofesjonen og helse –og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Egnet også for deltakere fra andre fagområder med interesse for veiledning.

 

Svarskjema for å sende inn abstrakt er åpnet. Frist for å sende inn abstrakt 15. oktober 2021.

Påmeldingen åpnes 1.oktober med svarfrist 1. desember 2021.

Les mer på konferansens nettside.