Søk

Hovedtema for konferansen 8-9 februar 2024 er:

Veiledning i bevegelse -strømninger og brytninger i utdanning og profesjon

Konferansen arrangeres på Quality Hotel Fredrikstad 8-9 februar 2024.

Mer informasjon om konferansen.

Konferansen blir arrangert av Høgskolen i Østfold ved forskningsgruppen Veiledning i utdanning og profesjon. Dette er en tverrprofesjonell og avdelingsovergripende forskningsgruppe innen profesjonsveiledning ved HiØ.