Søk

KD har i samarbeid med partene utarbeidet nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. rammene omfatter alle nytilsatte, nyutdannede lærere, og skal gi rom for lokal tilpasning.

De nasjonale rammene består av følgende tre elementer:

1. Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole

2. En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt

3. Et utdanningstilbud for veiledere

Utformingen av de nasjonale rammene for veiledning er ett av tiltakene i strategien Lærerutdanning 2025. Ansvaret for ivaretakelse av nyutdannede nytilsatte lærere ligger lokalt hos arbeidsgiver.

Les mer om avtalen på KD sine sider her