Søk
Rapporten «Evaluering av Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere» fra Rambøll er nå publisert. Dette er delrapport 1, den avsluttende evalueringen kommer høst 2020. Rapporten viser en positiv utvikling når det gjelder antall nyutdannede, nyansatte som får veiledning, men også utfordringer som må tas tak i. Vi har satt opp et nytt AU-møte på Skype den 30.3 for å diskutere rapporten og funnene. Send gjerne spørsmål og innspill til Tonje innen den 30.3.20