Søk

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Det er viktig at du spør lederen din om barnehagen eller skolen har veiledningsordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette.

Avgangsstudentene ved landets høgskoler og universiteter har alle fått informasjon om veiledning og veiledningsordninger, og alle har rett til å motta veiledning i løpet av det første året i yrket. Men hvordan fungerer dette egentlig i praksis? Vi har samlet noen kulepunkter for å vise hvordan det kan se ut:

– Arbeidsgiver (kommunal eller privat) har ansvar for å tilrettelegge og tilby veiledning til sine ansatte.

– Veiledningsprogrammene kan organiseres på ulike vis. Mange arbeidsgivere velger å sette opp månedlige møter mellom flere nyutdannede, og tilbyr en variasjon av gruppeveiledninger og inviduelle veiledninger på en regelmessig basis.

– Mange arbeidsgivere velger å bruke kvalifiserte lokale veiledere (også kalt mentorer) som har tatt minst 15 studiepoeng i veiledning. De lokale veilederne er oftest lærere som enten er ansatt på samme barnehage/skole, eller i en annen barnehage/skole i kommunen.

– Veiledningsøktene kan variere, men varer ofte 60 – 90 minutter. Den lokale veilederen styrer prosessen, mens de nyutdannede (ofte kalt veisøkere) får snakke om tema som angår både sin egen utvikling som lærer og profesjonsrelevante tema.

Vil du høre mer om hvordan veiledninger kan foregå? Sjekk vår YouTube kanal for flere intervju med arbeidsgivere og lokale veiledere!