Søk

"Veiledningsordningene er uten tvil noe av det viktigste som har skjedd den norske skolen på mange år." Førsteamanuensis Eva Bjerkholt, USN

Gjennom regelmessig veiledning ca. hver annen uke, halvårlige møter med rektor og ledelse samt deltakelse på samlinger og møter og samlinger i regi av USN med andre nyutdannede, veiledere og representanter fra kommunens oppvekstetat og Utdanningsforbundet legger Notodden kommune til rette for at de nyutdannede lærerne i skoler og barnehager skal bli godt ivaretatt og forbli i læreryrket.

Nyutdannede lærere får regelgmessig veiledning av erfarne veiledere de to første årene i yrket. Målet med veiledningsordningen er å gjøre overgangen fra utdanning til yrke mindre brå, og på den måten sikre at man ikke mister gode lærerkrefter ut av yrket.

Førsteamanuensis Eva Bjerkholt ved USN er også leder for det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede. Hun trekker frem betydningen av det nasjonale rammeverket som ble innført i november 2018: «Veiledningsordningene er uten tvil noe av det viktigste som har skjedd den norske skolen på mange år», sier hun.

Les mer om hvordan arbeidet organiseres, veileder og nyutdannedes synspunkt, og kommunen og USN’s ansvar her