Søk

I forbindelse med de nasjonale rammene som er utarbeidet for arbeidet med veiledning av nyutdannede, har Utdanningsdirektoratet nå gitt ut en skriftlig veileder på hvordan veiledning av nyutdannede kan gjennomføres i kommunene. Det finnes ikke en generell fasit på hvordan programmene bør settes opp, men gjennom flere gode eksempler fra flere kommuner i Norge kan man finne felles kjennetegn på gode ordninger:

Les mer om ordningen her, og mer om de nasjonale rammene her.