Søk

UTSATT – NY DATO KOMMER!

Veiledningsmiljøene ved lærerutdanning, helsefag og sosialfag, UiT, inviterer til VEILEDNINGSKONFERANSEN 2021 10. og 11. februar 2021.

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er hovedtema for konferansen. Bærekraft i betydningen av kvalitet i utdanning og yrke er et aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av hvordan veiledning kan bidra til kunnskapsbasert og profesjonell utvikling i utdanning og yrke og god overgang mellom utdanning og yrke.

Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelige ansatte innen lærerprofesjonen og helse -og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Konferansen har en inkluderende og tverrfaglig profil og vil derfor også egne seg for deltakere fra andre fagområder med interesse for veiledning.

I arrangementsgruppa sitter Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Elisabeth Nicolaisen og Inger Merethe Hansen fra ILP, Anita Iversen fra det helsevitenskapelige fakultet og Camilla Lauritzen fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord).

Merk: Konferansen tar utgangspunkt i en normalsituasjon med tanke på koronaepidemien. Endelig avgjørelse vil komme 1. september 2020. Studenter får halv pris på deltakeravgiften.