Søk

Vi avholder nettverksseminar på Høgskolen i Østfold avd. Remmen 31.10 – 01.11.19.

Program for seminaret (med forbehold om endringer):

Torsdag 31.10 Rom nr. E1-074

 

   
09:30 – 10:00 Kaffe, te, rundstykker
10:00 – 10:30 Velkommen ved dekan Kjersti Berggrav Jacobsen og Geir Luthen, nettverksmedlem HiØ
10:30 – 12:15 Utdanningsdirektoratet informerer om:

–          Kort om tildeling til nettverket for 2019/2020

–          Nettbasert veileder – lansering, bruk og tilbakemeldinger

–          Tilskuddsordninger

–          Veilederutdanningene fra 2020 – søkning og videre prosess

–          Status for evalueringen

–          En runde hvor nettverkene forteller hvordan de er involvert når det
gjelder å støtte kommuner/skoler som har fått tilskudd gjennom  ordningen

12:15 – 13:00 Lunsj på VIP-rommet
13:00 – 13:45 Presentasjon av Veiledernettverk Østfold og FOU-prosjektet PROFF
v/Lene Lorenzten Sørby, Astrid Nielsen Eliassen og Eva Heger
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:15 Introduksjon til forskningsbidrag knyttet til antologien «Tenkning, tillit og trøbbel», G. Luthen, AS Larsen og Bente Ulla (red).
14:15 – 14:45 Bokbad 1: Knut Omholt og Geir Luthen samtaler om «Overføring og motoverføring som ontologisk trøbbel i veiledning»
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 Bokbad 2: Liv Berit Fagerli, Ingrid Femdal og Geir Luthen samtaler om «Dilemmaer for praksisveiledere ved varsel om fare for ikke bestått praksis»
15:30 – 16:00 Kaffepause
16:00 – 16:30 «Humor og humoristisk atmosfære i veiledning», B.Lund
16:30 – 17:00 Presentasjon av tiltaket «Profesjonslæring for nye lærere i  Østfoldskolen» v/ Kristine Hollup
17:00 – 17:30 Avreise til Festningshotellet (Fredriksten hotell) og innkvartering
19.00 og utover Middag på Festningshotellet med etterfølgende grønt kultursjokk
   
Fredag 01.11 Auditorium 2
09:00 – 10:00 Reise fra hotellet til HiØ Remmen
10.00 – 11.15 Nettverkets time v/Eva Bjerkholt

–          Oppfølging av diskusjonene på seminaret

–          Nettsidene

–          Oppfølging av handlingsplanen for nettverket

–          Neste nettverksmøte

11:15 – 12:45 «Tillit til besvær», Ann Sofi Larsen og Bente Ulla
12:45 Avslutning
13:00 Lunsj på VIP-rommet

 

Velkommen!

 

Spørsmål? Ta kontakt med Tonje Harbek Brokke.