Søk

Velkommen til digitalt nettverksseminar på Zoom 17. – 18.11.2020!

Påmelding

(kun åpent for nettverkets medlemmer)

 

Påmeldingsfrist: 15.11.2020

Nettverksseminaret som skulle vært avholdt på Universitetet i Agder 17. – 18.11.20 er flyttet over på Zoom.

PROGRAM FOR SAMLINGEN (per 31.10.2020)

TIRSDAG 17.11.2020

Tid 

Tirsdag 17.11.2020 

10 – 12 (økt 1) 

 • Velkommen  
 • KD/Udir/PS
 • Kl. 1112:  

Elaine Munthe, UiS 

«Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt» 

12 – 13 

 Lunsj

13 – 15 (økt 2) 

 • Kl. 13-14: 

Oppfølging av Elaine Munthes innlegg  

 • Kl. 14-15: 

Irina I. Amdahl, UiA. 

«Overgang fra utdanning til yrke». Dialogpartner: Knut-Rune Olsen, USN 

 

ONSDAG 18.11.2020:

Tid 

Onsdag 18.11.2020 

10 – 12 (økt 1) 

 • Velkommen 
 • Kl. 10:15-11: 

Lise Barsø UiA. «Samarbeid med to kommuner om støtte til veiledning av nyutdannede nyansatte». Dialogpartner: Inger Merethe Hansen, UIT 

 • Kl. 11  12: 

Reflektere over ulike modeller for samarbeidProsesser og samspill 

12 – 13

 Lunsj 

13 – 15 (økt 2) 

 • Kl13-14:30: 

Nettside: 

Introduksjon: Kirsten S. Worum 

Arbeide med å revitalisere nettsida www.nyutdannede.no  

Grupper på tvers av regionene. 

 • Kl. 14:3015: 

Nettverkets time: 

 • Tilskuddsordning 
 • Webinarer ikke nettverkssamlingerwebinar – nye publikasjoner 5.0121 
 • Webinar – Rambøll 
 •  Veiledningskonferansen 2021? 


Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte Tonje.brokke@usn.no