Søk

Nettverkssamlingen er avlyst pga Covid-19 virus smittefare.

Velkommen til nettverksseminar på Høgskulen i Volda!

Programmet for seminaret: I forbindelse med seminaret er det tre temaer vi ber dere tenke gjennom og forberede dere på til diskusjoner og fremlegg:
  1. Vi kommer til å ha en egen bolk på nye regioner og samarbeid innad i disse, så det kan være lurt å ha tenkt litt gjennom hvordan man ser sin egen og andres rolle i de nye regionene.
  2. Nettverkskontakter og mandat
  3. Ny/aktuell forskning og litteratur i nettverket. Send gjerne en beskjed til Tonje.brokke@usn.no dersom du har et nytt forskningsprosjekt, en ny bok eller artikler du har lyst til å presentere for nettverket på dag 2.
 
Tidspunkt Innhold Ansvarlig
Onsdag 18.03.20   Hotell Ivar Aasen AU-møte (egen innkalling) 09:00 – 15:00ish Eva
     
Torsdag 19.03.20    Høgskolen i Volda  
09:30 – 10:00 Registrering, lett servering Tonje
10:00 – 10:15 Kulturelt innslag Velkommen til seminar for nettverket Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring! Studenter Eva
10:15 – 10:45 Høgskolen i Volda presenterer seg og sine Gerd Sylvi
10:45 – 11:45 KD/Udir/Pedagogstudentene: –          Søkermassen til KFK-studiet –          Informasjon om veiledning for nyutdannede til studenter Anne Berit/Bente/ Frank
11:45 – 12:30 Rapport om veiledning av nyutdannede: Presentasjon av delrapport 1 Rambøll
12:30 – 13:15 Lunsj i kantina på Høgskolen i Volda Gerd Sylvi
13:15 – 15:00 Veiledning av nyutdannede i videregående skole: Korte innlegg med ulike perspektiver (f.eks prosessveiledning, pedagogisk veiledning, profesjonsveiledning). –          «Kompetanse- og profesjonsutvikling i VGS?» Thomas R. Hasvold, Bardufoss VGS –          «Hvordan mottar vi nyutdannede og nytilsatte i dagens Troms-skole (VGS) og hvordan kan evt. felles retningslinjer for skolene i dette fylket se ut?» Bjørn Martin Sivertsen, Troms og Finnmark Fylkeskommune –          Workshops Kirsten
15:00 – 15:30 Oppsummering og presentasjon av arbeidet i workshops AU
15:30 – 15:45 Kaffe, frukt  
15:45 – 16:45 Samling for nye regioner: –          Rolleavklaring og ansvarsfordeling. –          Representasjon i regionene – på tvers av regionsgrenser. Institusjonene fordeler seg på regionene. Anne Kristin
16:45 – 17:00 Oppsummering, avslutning for dagen Eva
19:00 Avreise til middag fra hotell Ivar Aasen  
19:30 – 22:30 Middag  
     
Fredag 20.03.20    Hotell Ivar Aasen  
09:00 – 09:15 Oppstart Eva
09:15 – 11:00 Veilederutdanningene: Overgangsordninger for veilederutdanninger 15 + 15 stp og 30 stp Eva
11:00 – 11:15 Utsjekkspause  
11:15 – 12:00 Presentasjon av ny/aktuell forskning, litteratur og artikler fra nettverket Nina
12:00 – 13:00 Lunsj  
13:00 – 14:15 Nettverkets time:   Nettverkets mandat og funksjon –          Mandat og funksjonstid i AU   Nettverkets kontaktpersoner –          Kriterier for kontaktpersoner   Faglige innspill til neste nettverkssamling –          UIA 17.-18.11 (AU-møte 16.11) –          NORDPRO-konferanse på UIA 19.-20.11   Eva og AU
14:15 – 14:30 Oppsummering og avslutning Eva
  Alle må melde seg på elektronisk via denne lenken innen 01. mars 2020. Hotell og reise bestilles og betales av nettverkskontaktene selv.   Nettverkets arbeidsutvalg møtes for øvrig den 18.03 til planleggingsmøte.   Ta gjerne kontakt med Tonje dersom du har noen spørsmål!   Velkommen til nettverksseminar!