Søk

Ny som lærer på Vestlandet inviterer til webinar måndag 23. januar fra klokken 14.00 til 16.00 frå campus Bergen, Høgskulen på Vestlandet.

Professor John Baldacchino vil snakke om Unlearning and an indirect pedagogy- Eit filosofisk perspektiv. Dette er eit tema vi kan relatere til rettleiing.

John Baldacchino er opphavleg frå Malta, men bur i New York. Han er professor of Art and Education in the Department of Art of the School of Education, University of Wisconsin-Madison, og er tilknytt HVL som professor 2 og i forskargruppa PedLab.

I januar vil deltakarane få tilsendt ein artikkel der John B er i samtale med Gert Biesta, og nokre spørsmål han har formulert knytt til tema.  Deltakarane få tilsendt Powerpoint i etterkant av webinaret.

Jessica Vogt, Kristin Knudsen og Randi Moe har ansvar for webinaret. 

Program

14.00 – 14.45: Velkomen og introduksjon v/ Jessica Vogt

Unlearning and an indirect pedagogy- v/ professor John Baldacchino

14.45- 15.00: Pause

15.00- 15.15: Introduksjon til grupper/ breakoutrooms 

Samtale i breakoutrooms:

Korleis kan vi relatere tema for forelesing til rettleiing?

Kva for spørsmål kan vi stille til John Baldacchino?

15.15 – 16.00: Spørsmål  frå deltakarane og utdjuping av tema v/ professor John Baldacchino.

Oppsummering og takk for i dag v/ Randi Moe

Link til møtet:

https://usn.zoom.us/j/66285628892?pwd=R1RHckpyWWpobmFaMmYySVA5a0FJdz09