Søk

Ny som lærer i Trøndelag inviterer til webinar onsdag 23. november fra klokken 14.00 til 16.00.

  1. Velkommen v/ Nina Vasseljen, ILU NTNU
  2. «Teorien om praksisarkitekturer som forståelsesramme for kritisk analyse av lærerpraksiser» v/Ingrid Elden, NORD Universitet
  3. «Teorien om praksisarkitekturer – et verktøy i veiledning for nyutdannede lærere?» v/Nina Vasseljen og Hilde Storrøsæter, NTNU
  4. «Veiledning i samspill mellom drama og pedagogikk» v/ Børge Kristoffersen og Ranveig Lorentzen, DMMH

 

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 929 6625 9994
Passcode: 239417